Tillstånd vid evenemang

När du arrangerar ett evenemang krävs en del olika tillstånd. Nedan har vi samlat de viktigaste. Vi försöker hålla oss uppdaterade med lagstiftning och förnya infon vartefter förändringar sker.

Bulleranmälan
Om det är fråga om en tillställning utomhus bör en bulleranmälan göras senast 1 månad före evenemanget till kommunens/stadens miljösekreterare.

Alkoholtillstånd
Tillstånd för utskänkning av alkoholdrycker skall sökas hos länstyrelsen i god tid före evenemanget.

Säkerhetsplan
En räddnings- och säkerhetsplan bör uppgöras för evenemanget. Planen lämnas in till Polisen i samband med anmälan om offentlig tillställning senast 14 dygn före evenemanget. SÖU:s medlemmar kan kontakta kansliet och få en modellplan godkänd av räddningsverket i Österbotten.

Anmälan om offentlig tillställning
Senast 5 dagar före evenemanget måste arrangör till polismyndighet på orten lämna in anmälan om offentlig tillställning i vilken det skall framgå bl. a. Förväntad publikmängd, antal ordningsvakter, räddnings- och säkerhetsplan, trafikarrangemang.

Hantering av livsmedel och förvaring av dessa
Om arrangören av evenemanget har för avsikt att tillreda och sälja livsmedel under evenemanget bör kommunens/stadens hälsovårdsinspektör kontaktas för konsultering i förfarandet av hanteringen och tillredningen av livsmedel enligt gällande lag. Även hanteringen och insamlande av avfall från evenemanget bör planeras!

Ansvarsförsäkring
Arrangören bör teckna en ansvarsförsäkring för både funktionärer och publik samt konstruktioner.
Obs! Kolla inhyrd utrustning!

Levande musik
Ett offentligt evenemang där det framförs levande musik behöver ett tillstånd från Teosto r.f.
Tillstånd behövs även när det är fråga om en tillställning där inträde ej uppbärs.

Filmförevisning
Om man vill visa film offentligt ska dessa filmer hyras från M & M Viihdepalvelu. Att hyra en film kostar 147 € + 9,50 i hanteringsavgifter. Vill man hyra fler än en kostar de följande endast 45 € styck. Filmerna får man ha en vecka och visa dem hur många gånger man vill under den tiden. Man kan söka filmer från deras arkiv och de filmer som inte finns försöker de skaffa. Man behöver också tillstånd från Teosto för att få visa film offentligt.